Бид 1998 оноос хойш дэлхий дахины өсөлтөд тусалдаг

САЛБАРЫН МЭДЭЭ