Бид 1998 оноос хойш өсөн нэмэгдэж буй дэлхийд тусалдаг

Ringlock түшиц газар