Бид 1998 оноос хойш өсөн нэмэгдэж буй дэлхийд тусалдаг

Хөнгөн цагаан цул хавтан