Бид 1998 оноос хойш өсөн нэмэгдэж буй дэлхийд тусалдаг

63.5 # ган хэвний ажил