Бид 1998 оноос хойш өсөн нэмэгдэж буй дэлхийд тусалдаг

H20 модон цацраг